Een paar woorden over ...

Hoe mevrouw kramer werkt

 

Ik zou alles wel willen weten. De verhalen van mensen om me heen, hun motivatie en de afwegingen die ze maken die leiden tot wat ze doen. Hoe processen in de natuur werken en wat voor invloed ze op ons mensen hebben. Maar ook andersom, wat zijn de oorzaken van ons handelen op de natuur waar we deel van uitmaken? Als ik alles weet dan maak ik zelf tenminste geen stomme fouten en kan ik het ook goed aan anderen uitleggen. 

Het is helaas een illusie. Ik heb vaak al moeite om mijn eigen gedrag te begrijpen. Ontmoedigend en lastig om toe te geven. Lange tijd probeerde ik mijn ideeën daarom maar te verhullen in veel en moeilijke woorden: “dan staat het goede er wellicht misschien zo ongeveer vast wel een beetje tussen, of zo iets.” Zelden kwam de boodschap aan.

Zonde van de tijd en moeite! Het is al niet makkelijk om jezelf er toe te zetten iets te schrijven en als het dan ook nog niet aankomt,  is dat gewoon k.. , laten we zeggen frustrerend. 

Om een lezer vast te houden, mag de essentie niet verborgen worden door wollig taalgebruik. Het is daarom essentieel dat je goed weet wat je wilt vertellen. En dat dan ook te zeggen. Weet je het niet zeker? zeg dat dan. Durf je eerlijk te zijn? Kun je het aan me uitleggen? Zo lang ik het niet snap gaan we niet schrijven. Praten we door en werpen we sluiers af. Wanneer het duidelijk genoeg is? Dat voel je? Je spreekt de woorden uit en er gebeurt iets. De boodschap resoneert.

Zo raak je iemand!